Career with us
 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็กอ่อน ตัดเย็บด้วยการผิตที่มีคุณภาพ มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของเรา 
 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบการสื่อสารงานโฆษณาด้าน Digital & Online ทั้งหมดของบริษัทฯ
Facebook /line@/IG/website เพื่อให้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เข้า

ถึงกลุ่มเป้าหมาย
- วางแผนการใช้สื่อDigital & Online ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
- สามารถวางแผน พัฒนาสร้างสรรค์ ผลิตและบริหาร Content ทางการตลาดทุก
ช่องทางพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- มีความรู้ความสามารถในการทำงานผ่านเครื่องมือ Onlineต่างๆเช่น Google
Awards,line@,SEO,Facebook ,IG และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย-เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ป.ตรี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานด้านDigital & Online Marketing  
-สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ดี
-มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการตลาด online เป็นอย่างดี
 
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล enquiry@halfticketsthailand.com

 พนักงานขายต่างประเทศ( Export Marketing)
 
รายละเอียดงาน
เพิ่มยอดขาย ให้กับบริษัท หาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัท ประสานงานต่างๆกับลูกค้า
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี สัญชาติไทย
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเด็กอ่อน
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกดี
-มีความอดทนในการทำงานภายใต้แรงกดดัน
-มีความรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล enquiry@halfticketsthailand.com
 พนักงานขายต่างจังหวัด (Province Sale)
 
รายละเอียดงาน
เพิ่มยอดขาย ให้กับบริษัท หาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัท ประสานงานต่างๆกับลูกค้า
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกดี
-มีความอดทนในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีประสบการณ์ 1-2 ปี
-มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบอนุญาติขับขี่

 วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล enquiry@halfticketsthailand.com

 

 
พนักงานบัญชี(Accountant)                                                                                                                                   
 
รายละเอียดงาน
จัดทำบิลส่งของให้ลูกค้า ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
-วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ด้านบัญชี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / บุคคลิกดี
-มีความอดทนในการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติการสมัครได้ที่อีเมล enquiry@halfticketsthailand.com

Buy our products online

                                                
Powered by MakeWebEasy.com